Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің этникалық және діни толеранттылық ЮНЕСКО кафедрасы, Астана, Қазақстан Республикасы